Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Agenda

Kinderpalliatieve zorg (basistraining)

  • Datum 7 februari 2023 t/m 18 april 2023
  • Type evenement één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Tijd evenement 4 dagen van 9.30 tot 17.30 uur
  • Plaats Utrecht
  • Organisator Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Contactpersoon
Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022

In de vierdaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. Deelnemers verdiepen zich in onderwerpen met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, reflecteren hierop en doen vaardigheden op waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en hun handelen geprofessionaliseerd wordt. 
 
De multidisciplinaire training is onder meer bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.  

Na de training:

  • heeft de deelnemer kennis van de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg, handelt hiernaar en brengt dit tot uiting in het palliatief redeneren waarin de vier dimensies lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel centraal staan
  • past de deelnemer de Richtlijn Kinderpalliatieve zorg toe, vanaf het moment van diagnose van de  levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind
  • herkent en erkent de deelnemer het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop
  • stelt de deelnemer de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal
  • richt de deelnemer zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen

Ga voor meer informatie naar de opleidingspagina.

Contactpersoon
Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.