Open sollicitatie

Palliatieve Zorg Nederland

Palliatieve Zorg Nederland Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) zet zich in voor de best mogelijke palliatieve zorg. PZNL doet dit door richting geven, voorwaarden scheppen, ondersteunen en verbinden van netwerkpartners. Ook richt zij zich op informatievoorziening over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals & zorgorganisaties. Eind 2022 kreeg PZNL de regievoering over het tweede Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II).

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg: zorg voor de patiënt en zijn naasten georganiseerd over instellings- en beroepsgrenzen heen. Een patiënt in de palliatieve fase kan met meerdere vormen van zorg te maken krijgen – ziekenhuiszorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg en hospicezorg, het is daarom van het grootste belang dat deze zorg goed wordt georganiseerd, onderling afgestemd en ondersteund. De overheid (het ministerie van VWS) investeert de komende jaren door middel van NPPZ II in de juiste proactieve zorg voor ongeneeslijk zieken op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste formele en informele zorgverleners met de juiste bekostiging. PZNL is aangewezen netwerkpartner om richting te geven aan dit programma in nauwe samenwerking met haar samenwerkingspartners. De ambitie van NPPZ II valt uiteen in twee doelstellingen “bewustwording” en “proactieve zorg en ondersteuning”. Om succesvol te zijn en de beoogde ambitie waar te maken met tastbaar resultaat, zijn er 6 deelonderwerpen met onderliggende activiteiten en doelstellingen benoemd: maatschappelijke bewustwording, vroegtijdige zorgplanning, versterken samenwerking, projecten consortia, digitale gegevensuitwisseling en meten en monitoren.

Is je interesse gewekt?

PZNL is trots dat zij de regie mag voeren over deze opdracht en doet dat in nauwe samenwerking met haar (netwerk)partners. Om uitvoering te kunnen geven aan deze mooie opdracht zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s (in vaste dienst, als tijdelijke kracht of als interim-er/ ZZP’er). Wil jij ook bijdragen aan onze ambitie en doelen? Aarzel dan niet om een open sollicitatie achter te laten! Stuur je CV en motivatie naar info@pznl.nl. Vergeet niet te vermelden in je brief naar welk type functies je interesse uit gaat en voor hoeveel uren per week je beschikbaar bent.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg