Stichting PZNL als werkgever

Meer weten over Stichting PZNL als werkgever? Klik op een van de onderstaande buttons om meer te lezen over dat onderwerp.

Werken bij Stichting PZNL betekent werken bij een organisatie die sinds 2022 groeit. Dit heeft alles te maken met het feit dat de Stichting tot 2026 de regie voert over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Daar waar we aan het begin van 2022 bestonden uit ongeveer 20 medewerkers, werken er een jaar later (begin 2023 dus) ongeveer 70. We denken dat we blijven groeien tot we met ongeveer 100 collega’s zijn. We verwachten dat we na 2026 weer kleiner zullen worden, want dan loopt het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II af. We werken daarom met mensen die in dienst zijn bij Stichting PZNL, maar ook met interimmers en ZZP’ers. Onderscheid is er voor ons niet, want iedereen die bijdraagt aan de resultaten die we willen behalen hoort 100% bij onze Stichting!

Als we onze cultuur moeten samenvatten in 4 woorden, dan zijn dat: open, verbonden, deskundig en resultaatgericht. Wat dat zoal betekent?

Open vertaalt zich in onze bereidheid om verantwoording af te leggen over hoe we ons werk doen. Dat klinkt misschien formeel, maar dat vinden wij juist niet! Stichting PZNL is regievoerder over een programma voor de palliatieve zorg in heel Nederland. Samen zijn we verbonden met onze buitenwereld, zodat wij voor de hele palliatieve zorg de resultaten boeken die dienend zijn voor de zorgpraktijk, patiënten en naasten. We weten ook van elkaar waar onze expertise ligt, waar die expertise begint, maar ook waar die eindigt.

Stichting PZNL maakt gebruik van de kantoorfaciliteiten van één van onze samenwerkingspartners: IKNL. Dat betekent dat wij kunnen werken op kantoren in Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Als je komt werken op kantoor, dan reserveer je een plekje via een reserveringsapp.

Omdat collega’s door het hele land werken, organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor alle collega’s in Utrecht. Utrecht is immers de meest centrale plek en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De keuze waar je wilt werken, laten we aan jou! Als jij graag op kantoor werkt dan kan dat, maar als je het prettig vindt om thuis te werken dan kan dat ook. Wij kennen geen strenge beleidsregels die betrekking hebben op jouw aanwezigheid op kantoor, omdat we daar niet zo in geloven. Omdat wij een organisatie zijn in opbouw en met een heel duidelijk doel voor de komende jaren, vinden we verbondenheid een belangrijk thema. Volledig remote werken past daar in onze ogen niet bij. Bovendien willen we graag dat alle collega’s zoveel mogelijk op de bijeenkomsten zijn. Zo leren we van elkaar, werken we samen met elkaar en voeden we onze cultuur!

Al onze kantoren zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We stimuleren daarom iedereen om de auto thuis te laten. Als je bij Stichting PZNL komt werken krijg je daarom een NS Business Card, zodat jij eenvoudig en op onze kosten kan reizen naar alle kantoren. Die NS Business Card komt trouwens ook goed van pas als je werkafspraken hebt met externen.

Stichting PZNL volgt de CAO Ziekenhuizen. Functies worden gewogen op basis van de bijbehorende wegingssystematiek: FWG 3.0. Dat maakt dat je bij iedere vacature kan zien wat de salarisrange is waarbinnen de functie valt. Die openheid werkt wel zo prettig. De inschaling hangt af van jouw persoonlijke achtergrond zoals je vooropleiding en je werkervaring.

Verder kan je er op rekenen dat je bij Stichting PZNL een volledige maand vakantiegeld ontvangt (dat is 0.33% meer dan wettelijk verplicht is) én bovendien ook nog een volledige maand eindejaarsuitkering.

We zorgen er graag voor dat je zowel op kantoor als thuis goed aan het werk kan. Dat betekent dat je van ons een NS Business Card krijgt, een laptop, een telefoon en als je je thuiswerkplek nog niet hebt ingericht, dan kunnen we ook dat samen voor jou regelen.

Een fulltime werkweek bestaat bij ons uit 36 uur. Als je fulltime gaat werken, dan heb je op jaarbasis 144 verlofuren en 57 uren in je persoonlijk levensfase budget (PLB-uren). Die PLB-uren kan je op verschillende manieren inzetten. Zo kan je ze uitruilen, maar als je ze op wilt nemen is dat natuurlijk ook helemaal ok! Werk je voor minder uren per week, dan worden de verlofsaldi naar rato aangepast.

Omdat wij een tijdelijke regiefunctie hebben, werken we op dit moment met verschillende contractvormen. Zo kan je bij ons in dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II door middel van een zogenaamde projectarbeidsovereenkomst. Solliciteer je op een functie die ook ná het programma blijft bestaan, dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dat verlengen we voor onbepaalde tijd in principe na een jaar.

Ben je interimmer (ZZP’er) en geïnteresseerd om bij Stichting PZNL te werken? Ook dan nodigen we je uit om contact met ons te zoeken, want er zijn voldoende projecten en opdrachten in de komende periode!

De sollicitatieprocedure willen we vooral laten leiden door de mate van en de snelheid waarmee we reacties krijgen. Maar als je graag wilt weten hoe wij werken, reken er dan op dat je eerste gesprek digitaal plaatsvindt en het tweede gesprek plaatsvindt op het kantoor in Utrecht. In die gesprekken ontmoet je natuurlijk je potentieel leidinggevende en, afhankelijk van de functie, kan je potentiële directe collega’s treffen, één van de bestuurders, collega’s waar je veel mee gaat samenwerken of iemand van onze HR-afdeling. Het derde gesprek is in principe een arbeidsvoorwaardengesprek.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg