Sandra Boots over het werken bij PZNL

Je bent werkzaam als regioadviseur bij Stichting PZNL. Wat houdt dat precies in? Hoe zit jouw dag er uit?

Mijn functie valt eigenlijk niet te omschrijven in termen van “precies”, het is namelijk een heel brede functie. Ik ben de schakel tussen de landelijke organisatie en de regionale netwerken palliatieve zorg. Mijn functie werkt daarom twee kanten op. Enerzijds haal ik bij Stichting PZNL de relevante landelijke ontwikkelingen voor de regionale netwerken op en bespreek die. Anderzijds heb ik mijn voelsprieten in de netwerken uitstaan om relevante ontwikkelingen en knelpunten in de zorg weer terug te geven bij Stichting PZNL. Zodat daar rekening mee kan worden gehouden in plannen en signalen kunnen worden doorgegeven aan de juiste stakeholders op landelijk niveau.

Ik werk als regioadviseur in het consortium Limburg Zuidoost Brabant en werk samen met  de netwerkcoördinatoren en consortiumpartners. De netwerkcoördinatoren hebben als taak om de palliatieve zorg in hun netwerk te coördineren en de samenwerking tussen de verschillende organisaties, zoals hospices, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, te initiëren en faciliteren. Onze samenwerking is gebaseerd op de wens en de intentie om samen te werken met elkaar, zodat we van elkaar leren en samen de zorg steeds een stukje beter kunnen maken. Een belangrijke drijfveer in onze beide functies.

Hoe zou je de cultuur van Stichting PZNL beschrijven?

Ik ervaar Stichting PZNL als een open organisatie, waar mensen belangstelling hebben voor elkaar. Het voelt voor mij als een vertrouwde, prettige omgeving. Wij doen ons werk in een bepaalde cadans, waardoor er ruimte ontstaat; noem het “head space”. Daarmee zeg ik trouwens niet dat mijn dagen er altijd hetzelfde uitzien of dat ik een lege agenda heb, integendeel. Ik heb veel online en fysieke afspraken en bijeenkomsten binnen Stichting PZNL en in het veld, met uiteenlopende gezelschappen. Een mooie afwisseling!

Wat ons binnen de organisatie verbindt is dat wij allemaal hart hebben voor de palliatieve zorg en dat we het graag heel goed willen doen.

Welke kansen biedt werken bij Stichting PZNL jou?

De palliatieve zorg is bij uitstek transmurale zorg waarin samenwerking tussen zorgverleners en zorgorganisaties binnen en tussen de verschillende ‘lijnen’ heel belangrijk is. In de netwerken zijn al veel goede initiatieven maar deze worden nog niet altijd wijd verspreid. Kennis over deze goede voorbeelden beschikbaar maken en elkaar inspireren om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren is erg belangrijk. Hierbij moeten we natuurlijk  rekening houden met de realiteit van de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten. Oftewel interessante vraagstukken om mee aan de slag te zijn!

Wat zou je nog willen toevoegen?

Ik vind het belangrijk dat potentieel nieuwe collega’s weten dat er binnen Stichting PZNL voldoende loopbaanmogelijkheden zijn ook al zijn we een relatief kleine organisatie. Dat laatste ervaar ik, in het licht van persoonlijke ontwikkeling, juist als een voordeel. Doordat we veel met elkaar in gesprek zijn, worden er voldoende kansen geboden op verdieping of uitbreiding. ‘Jobcrafting’ zit bij Stichting PZNL in het DNA!

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg