Ontdek de kracht van een POH binnen PaTz groepen

Nieuws PaTz 26 juni 2024

Angelique-Bouwhuis-(1).jpgAngelique-Bouwhuis.jpgDe praktijkondersteuner huisartsen (POH) speelt een cruciale rol als schakel tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, patiënten en hun naasten. Binnen de PaTz-groepen wordt deze waarde steeds duidelijker en het aantal POH-ers binnen deze groepen neemt toe. Hoe kun je de expertise van deze professionals optimaal benutten? Angelique Bouwhuis, POH-S met specialisatie in oncologische en palliatieve zorg bij Huisartsenpraktijk De Linde in Drenthe, deelt haar inzichten en ervaringen.

Angelique: “Bij onze huisartsenpraktijk hebben we de maandelijkse multidisciplinaire overleggen over ouderenzorg, waarbij palliatieve zorg een vast onderdeel is. Veel POH-ers zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. Mijn passie voor palliatieve zorg leidde ertoe dat ik vorig jaar de post-Hbo opleiding ‘Oncologische en Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk’ volgde aan de Hogeschool InHolland. Deze kennis en vaardigheden hebben bij mijzelf en in de huisartsenpraktijk waar ik werkzaam ben, geleid tot meer focus en een proactieve houding bij palliatieve vraagstukken.”

Meer focus op palliatieve zorg
 “Zo zijn we een paar jaar geleden gestart met multidisciplinaire overleggen specifiek gericht op palliatieve zorg (pilot). In het kernteam zit ik samen met een kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent en een wijkverpleegkundige. In dit team nemen een huisarts van De Linde, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, een casemanager ouderenzorg en diverse professionals uit het sociaal domein deel.” Angelique is voorzitter en bereidt onder andere de agenda van een overleg voor. Daarnaast houdt ze het palliatief zorgregister bij en zet ze patiënten op de agenda. Als POH-er brengt ze zelf ook casuïstiek in.

Indien wenselijk nodigt Angelique andere professionals uit, zoals een geestelijk verzorger, extra thuiszorgmedewerkers of een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in oncologie. Dit stelt hen in staat om casussen vanuit de verschillende dimensies en disciplines te bespreken. Bovendien kunnen ze van elkaar leren wat de verschillende disciplines voor de patiënt kunnen betekenen, zoals bij pijnbestrijding of omgaan met het naderende sterven. Sommige vraagstukken kunnen niet wachten tot het MDO.

“Zoals onlangs in de praktijk: er was een palliatieve patiënt met een oncologische wond. Zij ervaarde hiervan pijn en ongemak. Ik heb direct contact gezocht met de kaderhuisarts palliatieve zorg om vervolgens contact te zoeken met de radiotherapeut om te bespreken of bestralen van de wond nog een optie zou zijn bij deze patiënt (en daardoor verbetering van kwaliteit van leven). Deze patiënt kon binnen een week terecht.”

Diepere inzichten waardoor betere zorg en ondersteuning
“Door samen te werken kunnen we patiënten in hun laatste levensfase veel beter ondersteunen dan wanneer we onze expertise afzonderlijk inzetten. Doordat we elkaar kennen nemen we makkelijker contact met elkaar op om zaken snel te regelen. Deze korte lijnen zorgen voor snelle afstemming, wat cruciaal is, omdat sommige zaken niet tot het volgende overleg kunnen wachten. Dit vereist een proactieve houding en leiderschap, ook van POH-ers. Proactieve zorgplanning zetten wij in Drenthe daarom ook actief in.”

“POH-ers hebben een breed netwerk. Ze hebben directe contacten met diverse nuldelijns, eerstelijns en specialistische zorgverleners. Ze hebben ook meer tijd en ruimte om patiënten en hun naasten echt te leren kennen en diepgaande vragen te stellen. Deze kennis en inzichten zijn van grote waarde bij casusbesprekingen.”

Synergie met wijkverpleegkundigen
Voordat Angelique bij De Linde als POH begon, werkte ze als wijkverpleegkundige. Hierdoor begrijpt ze de raakvlakken en verschillen in werkzaamheden en contacten. “Mijn huidige werk vertoont veel overeenkomsten met dat van een wijkverpleegkundige, die ook intensieve contacten heeft in de wijk en met patiënten en hun naasten. Door duidelijke afspraken te maken over wie wat doet, kunnen we elkaar versterken. Dit vereist openheid en samenwerking, maar levert uiteindelijk grote voordelen op voor de patiënt en hun naasten.”

Palliatieve zorg in de regio Drenthe
Angelique: “We functioneren als een PaTz-groep, maar noemen onszelf een kernteam in Drenthe. Dit komt voort uit de zorggroep Dokter Drenthe, waar inmiddels zo’n 120 kernteams zijn aangesloten.” Daarnaast is ze nauw betrokken bij het palliatief netwerk Drenthe & Steenwijkerland. Ook hier ontwikkelen ze door en zoeken ze actief de verbinding met de PaTz werkwijze. En dat geeft nog eens aan dat je ook in andere al bestaande overleggen de PaTz werkwijze succesvol kunt toepassen.

“Momenteel voeren we binnen ons kernteam een pilot uit met het zorgregister van de PaTz Portal. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de geïdentificeerde patiënten registreren en samen inzien. Het register is opgebouwd via vier dimensies. Dat stimuleert diepgaandere casusbespreking dan als er alleen maar in het HIS geregistreerd wordt. Deze aanpak biedt wat mij betreft nu al een meerwaarde. Is de pilot succesvol, dan willen we de Portal binnen het gehele netwerk uitrollen.”

De kracht van POH inzetten
Door de ervaring en inzichten van professionals zoals Angelique Bouwhuis wordt duidelijk hoe belangrijk en waardevol de rol van een POH in multidisciplinaire overleggen kan zijn. Hun kwaliteiten, expertise en samenwerking versterken niet alleen de zorg en ondersteuning, maar ook de onderlinge band tussen zorgprofessionals, wat uiteindelijk de patiënt die in de palliatieve fase zit en diens naasten ten goede komt.

Meer weten of ook jouw ervaring delen?
Heb jij een mooi ervaringsverhaal over de kracht van de POH binnen PaTz of wil je juist weten hoe je zelf als POH een rol kan pakken in een PaTz groep, neem dan contact op met de verpleegkundig adviseur van stichting PaTz, Dietske van Maanen via info@patz.nu

Contact
Neem voor vragen contact met ons op