Transmuraal Zorgpad NPZZG

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland werkt volgens het Transmuraal zorgpad Palliatieve Zorg. Dit proactieve zorgpad is ontwikkeld door [nog invullen]. En wordt toegepast door alle zorgprofessionals in de regio.

Het zorgpad

Het Transmuraal zorgpad Palliatieve Zorg volgt vijf fasen van palliatieve zorg: 

  1. Signaleren & Markeren
  2. Palliatieve fase 
  3. Terminale fase
  4. Stervensfase
  5. Nazorg

Daarbij volgt de zorgprofessional 5 stappen die elkaar continu opvolgen gedurende alle fasen:

  • Markeringsgesprek voeren
  • Persoonsbeeld schetsen
  • Interdisciplinair overleggen
  • Individueel zorgplan opstellen
  • Evalueren en bijstellen 

Het levenspad voor de patiënt

Om patiënten, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers op een toegankelijke manier mee te nemen in de verschillende fasen van palliatieve zorg wordt op deze website 'het Levenspad' gebruikt. De informatie binnen de fasen komt overeen met de informatie uit het zorgpad. 

Contact