Het Levenspad

Iedereen krijgt te maken met gezondheidsproblemen. Van een chronische ziekte, een ziekte die niet meer te genezen is tot ouderdom en overlijden. Bijvoorbeeld als patiënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger of zorgprofessional. Het levenspad is geschreven om inzicht te geven en is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg.

De naam levenspad is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden na een diagnose leven vaak nog vele jaren met de ziekte. Met betrokkenen vanuit de netwerken (patiënten, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals) is gewerkt aan dit levenspad. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Contact