Netwerkinformatie

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland maakt bestuurlijk onderdeel uit van van NOEL: regio Nijmegen op één lijn. NOEL is een initiatief van zeven zorg- en welzijnsorganisaties om samen met alle andere zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio de krachten op het gebied van samenwerking te bundelen. Zo kunnen samen de grote uitdagingen en belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aangepakt worden. Met elkaar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg en welzijn in deze regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het netwerk valt onder het thema: kwetsbare groepen. 

Dagelijks bestuur NPZZG

  • voorzitter - Rita Arts - bestuurder De Waalboog 
  • penvoerder - Angela Jansen - voorzitter Raad van Bestuur  ZZG zorggroep 
  • bestuurslid - prof. dr. Kris Vissers - hoogleraar palliatieve zorg en voorzitter EPZ Radboudumc 
  • bestuurslid - drs. ir. Carel Veldhoven - kaderhuisarts en ambassadeur PaTz
 
Contact