Missie en visie

Missie 

Het netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland versterkt de samenwerking tussen de organisaties die deze zorg verlenen. Zodat mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten de beste behandeling, zorg, hulp en informatie krijgen. Op de gewenste plek, op het juiste moment. Van de meest deskundige zorgverleners, die de palliatieve zorg elke dag een beetje beter maken.

Visie

Visie In het Netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland werken we samen aan de beste palliatieve zorg in de regio. We richten ons op kwaliteit van leven. Als we samen zorgen dat alle disciplines optimaal samenwerken, kunnen we de palliatieve zorg dichtbij en rondom de cliƫnt organiseren. Dat kunnen we, omdat we van elkaar weten wie welke expertise in huis heeft. Dankzij een helder zorgpad weet iedereen hoe we samenwerken en hoe we naadloos op elkaar aangesloten blijven. Zo maken we in ons netwerk optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. Palliatieve zorg is nooit klaar en vraagt om continue ontwikkeling. Daarom zorgen we samen voor stabiele financiering om onze ambities waar te maken.

Samenwerkende organisaties

NPZZG bestaat uit verschillenden mensen en organisaties. Iedere organisatie behoudt zijn eigen ‘kleur’ maar samen vormen we een netwerk om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

 

 

Contact