Scholingen spirituele zorg

ZICHT OP ZIN - Spirituele zorg in Midden-Nederland: toolkit voor generalisten

Mensen willen betekenis geven aan het leven en wat zij daarin meemaken. Grote gebeurtenissen als ziekte en het naderende einde roepen levensvragen op: grote en kleine vragen over het leven en onze plaats in de wereld.

De moeite waard

Aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de zorg is van wezenlijk belang, helemaal in de palliatieve fase. Door aandacht te geven en te praten over levensvragen kunnen patiënten zich richten op wat voor hen belangrijk is, op wat deze laatste periode de moeite waard maakt. Of je nu gelovig bent of niet, spraakzaam of minder spraakzaam. Dit is waardevol voor patiënten zelf, maar ook voor naasten en zorgverleners. Dat hoeft niet meer tijd en geld te kosten. Het tegendeel is vaak waar, doordat signalen beter worden opgemerkt.

Maar hoe doe je dat?

Goede aandacht voor spirituele zorg is voor elke zorgorganisatie een kwaliteitsindicator. Het wordt vooral door generalistische zorgverleners gegeven: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen e.a., of dat nu bij mensen thuis is of in een zorginstelling. Maar hoe doe je dat? Patiënten en zorgverleners praten niet altijd gemakkelijk over levensvragen. Hoe krijg je als hulpverlener inzicht in wat ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten bezighoudt?

Centrum voor levensvragen

Geestelijk verzorgers van het regionale centrum voor levensvragen kunnen altijd scholing of bijvoorbeeld een moreel beraad bieden. Voor zorgverleners die zorg bieden bij mensen thuis is dat aanbod kosteloos; dit wordt gefinancierd door een speciale regeling van de overheid. Kijk op de pagina van de centra voor levensvragen in Midden-Nederland.

Overzicht van het aanbod

De sleutel is oprechte belangstelling tonen, vragen stellen en luisteren. Ook als er geen antwoord is op de vragen die er leven. Het gaat om nabijheid, aandacht en betrokkenheid. Er zijn allerlei cursussen, trainingen en andere middelen om je daarbij te helpen. In het boekje Zicht op Zin vind je een overzicht van het aanbod aan scholing en hulpmiddelen in Midden-Nederland. Het is niet volledig, maar geeft een goed beeld van wat er zoal beschikbaar is.

ZICHT OP ZIN: spirituele zorg in Midden-Nederland - toolkit 2018

Samenstelling overzicht

Werkgroep spirituele zorg netwerken palliatieve zorg Utrecht-Zuid, Noordwest-Utrecht, Utrecht stad, Zuidoost-Utrecht 2018.

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen kunnen grote vragen zijn over zin en bedoeling van het leven en onze plaats in de wereld. Het kunnen ook kleine vragen zijn uit het alledaagse leven. Ze hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Denk aan:

 • Wat het leven de moeite waard maakt;
 • Wat het betekent om mens te zijn, en ook om ziek en eindig te zijn;
 • De betekenis van geluk en voorspoed  en van eenzaamheid, verdriet en pijn;
 • Waar je in gelooft, welke waarde dat heeft en welke vragen dat oproept;
 • Wat de betekenis is van levenservaringen, hoe je terugkijkt en vooruitblikt;
 • Wat je voelt als jouw plaats in het geheel;
 • Hoe je je verbonden voelt met plaats, gezin of kring van medemensen;
 • Wat je in relatie tot anderen voor waar en waardevol houdt;
 • Hoe je menswaardigheid en morele begrippen interpreteert;
 • Waar je kracht uit haalt, wat je inspireert;
 • Waar je voldoening en diepgang uit haalt.

In het boekje Zicht op Zin vind je een overzicht van het aanbod aan scholing en hulpmiddelen m.b.t. spirituele zorg en levensvragen in Midden-Nederland. Het is niet volledig, maar geeft een goed beeld van wat er zoal beschikbaar is.

ZICHT OP ZIN: spirituele zorg in Midden-Nederland - scholing en handvatten

INTERESSANT