Interculturele palliatieve zorg

Masterclass voor professionals gespecialiseerd in palliatieve zorg

IN GESPREK OVER LEVEN EN DOOD

30 maart 2023 18.00 - 21.30 uur, inloop met broodjes vanaf 17.30 uur

Locatie               St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn (Auditorium), Soestwetering 1 Utrecht
Kosten                50 euro p.p., van tevoren te voldoen
Accreditatie     Aangevraagd voor verpleegkundig specialisten, physician assistants, artsen en   verpleegkundigen. Voor geestelijk verzorgers wordt dit onderzocht.
 
Inmiddels heeft een kwart van onze bevolking een of meer (voor)ouders afkomstig uit een ander land. Dit kunnen vluchtelingen zijn, maar ook mensen die al jaren in Nederland wonen. Bovendien groeit de groep oudere migranten die passende zorg nodig heeft in hun laatste levensfase. Door verschillen in het omgaan met ziekte, verlies en het levenseinde –denk aan opleidingsniveau, culturele verschillen, religie of levensovertuiging- sluit de verleende zorg niet altijd aan bij de ideeën die mensen hebben over goede zorg en bij hun wensen in de laatste levensfase. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt en diens familie, maar ook bij zorgverleners.
 
Er zijn drie sprekers uitgenodigd met veel kennis en ervaring in interculturele zorg:
  • Roukayya Oueslati – gezondheidswetenschapper, religiewetenschapper, arabist en momenteel hogeschooldocent aan de Haagse Hogeschool (HBO-V), zij onderzoekt shared decision making bij etnische minderheden in de oncologische zorg
  • Heleen Koudijs – arts internationale gezondheidszorg en tot voor kort werkzaam in Sierra Leone; nu werkzaam voor het programma Migratie en Gezondheid van Pharos
  • Gudule Boland – projectleider en adviseur bij het programma Persoonsgerichte zorg en Ondersteuning van Pharos en projectleider van diverse projecten over begrijpelijke en interculturele palliatieve zorg
Communicatie en besluitvorming
Roukayya gaat in op communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke moslimpatiënten en hun familie en de verschillen en overeenkomsten in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde. Ook zal zij haar licht laten schijnen op het belang van religie en van rituelen.
 
Normen en waarden
Na de pauze gaat u aan de slag met Heleen en Gudule. Zij verzorgen een actieve sessie waarin u wordt gestimuleerd te kijken naar uw eigen normen en waarden in relatie tot die van anderen. Zij gebruiken hiervoor materiaal dat is ontwikkeld door Imran Çınar, oud-medewerker van Pharos. In deze sessie zit een casus verwerkt en kijken we ook naar transmurale samenwerking.
 
Programma
17.30-18.00 uur            Inloop en broodjes
18.00-19.00 uur            Presentatie Roukayya Oueslati
19.00-19.30 uur            Pauze
19.30-21.00 uur            Interactieve sessie Heleen Koudijs en Gudule Boland
21.00-21.30 uur            Napraten voor wie dat wil
 
Voor aanwezigen die deelnemen aan de Ramadan is er in de pauze de mogelijkheid om iets te eten.
 
De masterclass is bedoeld voor professionals die werken in de provincie Utrecht (op Eemland na) en die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Dit betekent in de meeste gevallen dat een aanvullende opleiding is gevolgd. Doel van de masterclass is, naast kennis opdoen, het verstevigen van het regionale netwerk van gespecialiseerde professionals.
 
Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan t/m 27 maart.
INTERESSANT