Het leven in een hospice
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 30-11-2021
Het leven in een hospice is voor iemand die daar nog nooit is geweest vooral onbekend. Mensen hebben er al snel een donker, grauw en angstig beeld over.
Bewustwording in de Maatschappij
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 27-09-2021
Bewustwording in de Maatschappij
Bedden vrij
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 27-09-2021
Bekijk het overzicht van vrije bedden in hospices in de regio Salland.
Steunpunt Mantelzorg
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 15-09-2021
De mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg ondersteunen de mantelzorger door het geven van informatie en advies en het ondersteunen bij het organiseren van zorg en hulpverlening voor diegene waarvoor zij zorgen.
Patiënt en naasten
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 15-09-2021
Palliatieve zorg is de zorg die je krijgt als genezen niet meer mogelijk is. Het doel is dan ook dat de zorg omringt als een mantel. Er is palliatieve zorg voor volwassenen, kinderen en speciale doelgroepen.
Over Kinderpalliatieve zorg
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 15-09-2021
Palliatieve zorg voor kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en voor hun gezinnen.
Over WensAmbulance Oost-Nederland
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 15-09-2021
Stichting WensAmbulance Oost-Nederland  helpt gratis patiënten in heel Overijssel en de Achterhoek en werkt alleen met vrijwilligers vanuit Overijssel en de Achterhoek.
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 07-09-2021
Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden.
Flashmob studie
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 30-08-2021
De inzet van palliatieve zorg kan voor alle patiënten met een levensbedreigende aandoening van meerwaarde zijn, ook vroeg in het ziektebeloop en wanner nog ziektegerichte behandeling wordt gegeven.
GPS
Informatiepagina NPZ Salland geplaatst op 30-08-2021
De implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker
Contact