Terugblik IDPZ 2021 - Het brede palet van palliatieve zorg

Hoe onze dagelijkse praktijk soms specifieke kennis vraagt

Op maandag 25 oktober 2021 vond ons symposium in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats in de mooie locatie Lommerrijk. Wat later in het jaar dan voorgaande jaren (de dag van de palliatieve zorg is op 9 oktober) in verband met de beschikbaarheid van de locatie. Omdat we dit jaar geen online symposium wilden houden hebben we een locatie gezocht waar we de 1,5 meter afstand aan konden houden. Helaas ontvingen we in de ochtend nog wat afmeldingen waardoor uiteindelijk 60 deelnemers de middag hebben bezocht.

Van alle deelnemers, de organisatoren en de workshopleiders werd voor toegang de QR-code gecheckt en een veel gehoorde opmerking van de bezoekers was dat het fijn was om elkaar weer live te ontmoeten.

Dit jaar was er geen plenair gedeelte, de deelnemers gingen direct naar de vooraf gekozen workshops. Voor de start van de workshops werd de gebruikelijk presentatie over de ontwikkelingen van het NPZR&o in iedere workshopruimte apart gegeven.

De ontwikkelingen in het afgelopen jaar in vogelvlucht:

 • Geestelijke verzorging in de eerste lijn:
  De subsidieregeling voor de Geestelijke verzorging in de eerste lijn wordt overgedragen naar het Centrum Voor Levensvragen Rotterdam & omstreken dat het afgelopen jaar is opgericht en een eigen bestuur heeft. Het doel van de subsidie was om een infrastructuur op de bouwen voor de geestelijke verzorging in de 1e lijn. Met het centrum als zelfstandige stichting en een participatieraad waarvan het NPZR&o lid is, blijft zowel de GV in de eerste lijn als de aandacht voor palliatieve zorg gewaarborgd. Anne Stael blijft de coördinatie van het centrum op zich nemen dus er gaat geen kennis verloren. 
 • Overgang website NPZR&o naar Palliaweb:
  De landelijke website Palliaweb (die sinds 2019 online is) is het platform voor eenduidige, betrouwbare en actuele informatie op het gebied van palliatieve zorg. Eén grote wens in de ontwikkeling van Palliaweb was het tegengaan van versnippering van het informatieaanbod. Veel informatie die op Palliaweb staat, is ook op de sites van de netwerken te vinden is. Daarom is het logische vervolg dat de sites van de netwerken verbonden worden met Palliaweb om deze versnippering tegen te gaan. Eind oktober verhuist de website van het NPZR&o naar Palliaweb. Het resultaat is één website voor landelijke informatie en het NPZR&o heeft op die site een eigen plek voor de informatie uit onze regio. De huidige site van het NPZR&o wordt automatisch doorgelinkt.
 • Website voor patiënten en naasten:
  Palliaweb is bedoeld voor mensen die beroeps- en beleidsmatig bij palliatieve zorg betrokken zijn. Voor de doelgroep patiënten en naasten is afgelopen 9 oktober (IDPZ) de website overpalliatievezorg.nl online gegaan. PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) heeft daarvoor de campagnesite www.overpalliatievezorg.nl van VWS overgenomen en doorontwikkeld tot een vindplaats voor actuele en betrouwbare informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten.
 • Palliatieve ZorgZoeker:
  De laatste wijziging op digitaal gebied is de palliatieve zorg zoeker. Een digitale database waar alle organisaties op het gebied van palliatieve zorg in staan. Deze database is de basis voor de informatie op de netwerksite en in de app PalliArts. Wat in de oude database voor PalliArts niet kon maar wel gewenst was, is in deze nieuwe database wel mogelijk: de hospicevoorzieningen kunnen voortaan zelf hun vrije bedden bijhouden. 

Klik hier voor de NPZR&o presentatie.

Over de titel: het brede palet van de palliatieve zorg:
Op de vraag aan de zorgverleners: "Wat kom je allemaal tegen in de palliatieve zorg?" blijkt dat er een enorme diversiteit aan vraagstukken en thema’s is waar jein de praktijk mee te maken krijgt. Toch is palliatieve zorg generalistische zorg maar soms vraagt palliatieve zorg om een heel specifieke aanpak of kennis. Dat was ook de reden voor de diversiteit aan workshops die allemaal gericht zijn op het vergroten van de deskundigheid bij de zorgprofessional en vrijwilligers. De onderwerpen van de workshops geven het brede palet weer waarin de palliatieve zorg zich bevindt, zijn gericht op alle vier de dimensies van palliatieve zorg en de thema’s zijn relevant binnen het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Ook dit jaar vroegen we via het evaluatieformulier naar de vragen en behoeften van de deelnemers zodat we voor het volgende symposium daarop kunnen aansluiten.

Na afloop konden de deelnemers diverse publicaties meenemen zoals:

Contact