Terugblik Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - 2019

‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’

 ‘Via dialoog naar samenspel’

Op 17 oktober 2019 vond de bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats: Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, van dialoog naar samenspel. Met de opvoering van de theatervoorstelling de Mantelzorgmonologen, maakten de bezoekers op indringende wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op verhalen van mantelzorgers waar een ongeneeslijke ziekte of naderend levenseinde een rol spelen. De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn.

Op 17 oktober 2019 vond de bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats: Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, van dialoog naar samenspel. De ruim 130 bezoekers van het jaarlijkse symposium luisterden allereerst naar Leonie de Bont (de voorzitter van het Dagelijks-  en Algemeen bestuur van het NPZR&o). Leonie vertelde over de ontwikkelingen binnen het netwerk in 2018 en 2019.

Download hier de presentatie van Leonie de Bont.

Na deze inleiding werd de Theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ met interactieve nabespreking gespeeld. Agora heeft het mogelijk gemaakt dat deze voorstelling op maat gemaakt is en beschikbaar werd gesteld voor de palliatieve zorg. In de theaterproductie De Mantelzorgmonologen hebben de deelnemers op indringende wijze kennis gemaakt met drie verschillende mantelzorgers: een jonge mantelzorger, een werkende mantelzorger en een oudere mantelzorger. De Mantelzorgmonologen zijn gebaseerd op verhalen van mantelzorgers in de palliatieve fase. De deelnemers kruipen als het ware in de huid van de mantelzorger. Wat beweegt hen? Wat zijn hun wensen en behoeften? Waar lopen ze tegenaan? Wat doet het met je als je als mantelzorger 24/7 bezig bent, fysiek én mentaal? Wat kan je als (zorg)professional / vrijwilliger betekenen voor een mantelzorger?

Tijdens de plenaire nabespreking kregen de aanwezigen eerst even kort (3 minuten) de tijd om ervaringen met de voorstelling uit te wisselen met hun buurman/buurvrouw. Daarna werd er kort een aantal ervaringen opgehaald uit de zaal. Vervolgens werd de overstap gemaakt naar de toekomst. Deelnemers werden uitgedaagd net als de personen  in de voorstelling zich voor te stellen hoe het er in de nabije toekomst uit kan zien.

Na de pauze waarin tijd was om met elkaar te netwerken en de informatie markt te bezoeken, gingen de bezoekers uiteen in subgroepen, ingedeeld naar de ketens van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.  De gespreksleider stimuleerde de deelnemers om naar de toekomst te kijken;  “We hebben een tijdsprong gemaakt naar 17 oktober 2020 en we zijn weer bij elkaar gekomen. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar veel stappen gezet n.a.v. de bijeenkomst en de voorstelling de Mantelzorgmonologen. Er is veel in beweging gezet en mantelzorgers in de regio merken dat de mantelzorgondersteuning goed aansluit bij hun behoeften. De verbinding binnen de gemeenten is goed tot stand gekomen. Er zijn drempels verlaagd. Kortom iets om trots op te zijn. Vandaag blikken we terug en presenteren we aan elkaar wat we bereikt hebben.

De deelnemers werden uitgedaagd om vanuit de toekomst terug te denken naar het heden.  De deelnemers zaten dus in de mindset dat de verbinding om te komen tot optimale mantelzorgondersteuning inmiddels al gerealiseerd is. En tijdens een nagebootste persconferentie werden alle subgroepen geïnterviewd door de regisseur van de mantelzorgmonologen Wietske Dekker.

De vraag waarom er een feestje werd gevierd, werd als volgt beantwoord:

  • de mantelzorger weet anno 2020 waar hij/zij terecht kan met vragen
  • er is éé zorgplan en één regisseur op het plan, er is geen versnippering zodat de mantelzorger echt ondersteund wordt
  • de zorgprofessionals stappen over hun eigen (organisatie) belangen heen
  • er is een sterkte verbinding tussen de transferverpleegkundige (bureau nazorg) van de ziekenhuizen en de 1e lijn
  • binnen één dag is alle zorg geregeld, ook met terugwerkende kracht indien nodig
  • er zijn kleinschalige teams met verschillende disciplines (thuiszorg, geestelijke zorg, huishoudelijke zorg, de gemeente)
  • de POH (praktijk ondersteuner  huisarts) mantelzorg is een nieuwe functie
  • er zijn betaalde Antjes (staat voor regisseur) die alle regeltaken overnemen van de mantelzorger
  • de zorgprofessionals in de 1e en de 2e lijn kunnen elkaar goed vinden en werken samen

Nadat de bloemen zijn uitgereikt aan alle spelers en de regisseur was er tijdens het bezoeken van de informatie markt  tijd om verder te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

De volgende organisaties hadden een kraam op de informatiemark (klikken op de naam opent de website van de organisatie):

 

Contact