Praktijkteam palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 29 september 2022

Om knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg op te lossen, kunnen netwerkcoördinatoren, zorgverleners, patiënten en naasten deze melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg.

Na de melding gaat het Praktijkteam, een samenwerking tussen rijksoverheid, zorgverzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg, ermee aan de slag, met als doel het knelpunt zo spoedig mogelijk op te lossen. De coördinatie van de werkzaamheden van het team ligt bij PZNL.

Het Praktijkteam bestaat ruim vijf jaar, en heeft in die tijd de nodige knelpunten weten op te lossen. Meldingen waarnaar het Praktijkteam momenteel onderzoek doet, zijn knelpunten in het organiseren van thuiszorg voor mensen in de palliatieve (terminale) fase. 

Het Praktijkteam is laagdrempelig te bereiken, via meldpunt@juisteloket.nl of 030-789 78 78.

Contact en aanmelden nieuwsbrief