Omdat we leven, met zicht op het einde

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 10 december 2021

Omdat-we-leven.pngEen bundel vol kwetsbaarheid, menselijkheid en verbondenheid

Omdat we leven, met zicht op het einde
is een ode aan 20 jaar palliatieve zorg van hospice Bardo. Bardo opende haar deuren op 10 december 2001 en is uitgegroeid tot een eigentijdse maatschappelijke organisatie.

De bundel Omdat we leven, met zicht op het einde belicht de verbondenheid tussen leven en dood op inspirerende wijze. Het boek bundelt eenentwintig blogs van Christiaan Rhodius voor elk jaar dat Hospice Bardo oud is en nog één dat de toekomstige jaren symboliseert. Sinds 2012 is hij als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan Bardo. Het zijn verhalen over zijn ervaringen, ontmoetingen die hij had en de gesprekken die hij voerde. Stiltes die mochten vallen, angst die werd geuit en zorg die kon verlichten.

“Als ik denk over (mijn) vergankelijkheid, voel ik me kwetsbaar. Kwetsbaarheid die ik ook vaak terug zie bij mensen die weten dat hun sterven nadert. Onderling woorden geven aan en delen van de kwetsbaarheid schept ook verbondenheid. Ten diepste wordt niet alleen kwetsbaarheid gedeeld, bovenal ook onze menselijkheid. Dit boek geeft woord en beeld aan kwetsbaarheid, menselijkheid en verbondenheid: omdat we leven met zicht op het einde”, aldus Christiaan Rhodius.

Op elke blog volgt een reflectie door professionals, vrijwilligers of nabestaanden. Zij delen hun gedachten over leven en dood en de aspecten van de palliatieve zorg die hen raken. De gelaagdheid van leven en dood wordt voor de lezer ook op andere manieren voelbaar via QR-codes die leiden naar audiofragmenten en beeldmateriaal.

De aanmelding voor een van de bundels die het netwerk weggeeft, is inmiddels gesloten.

Contact en aanmelden nieuwsbrief