Nieuwe voorzitter Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 31 januari 2023

Per 1 februari heeft het netwerk palliatieve zorg in onze regio een nieuwe voorzitter: Arne Theunissen. Arne is manager behandelstaf bij Ons Tweede Thuis en neemt het stokje over van Dora van den Berg. Arne: “In mijn werk in de gehandicaptensector ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met palliatieve zorg. Zorg die niet meer gericht is op genezen of ontwikkeling, maar die zich richt op comfortabel leven. Ik heb gezien hoe waardevol deze wijze van zorg is en hoe belangrijk het is dat je daar op tijd mee begint. Zodat de betreffende persoon de tijd heeft om waardig te overlijden. Persoonlijk heb ik dat ook met mijn vader mee mogen maken. We hadden de tijd om afscheid te nemen van elkaar. Voor hem en voor mij een hele waardevolle periode. Daarnaast werk ik al jaren in managementteams van verschillende organisaties. Steeds meer heb je elkaar in het netwerk van zorgorganisaties nodig. Daarom werk ik graag voor het regionaal netwerk palliatieve zorg.”

Arne-Theunissen.JPG

Dora bedankt deelnemende organisaties
Dora van den Berg (Zorgbalans) is vele jaren voorzitter geweest van het netwerk palliatieve zorg. Eind 2022 heeft zij aangegeven hiermee te willen stoppen. Dora: “Waar ik al die jaren door werd ge√Įnspireerd en gestimuleerd is de passie, veerkracht, energie en het doorzettingsvermogen van de zorgverleners die dagelijks mensen en hun direct betrokkenen in de palliatieve fase ondersteunen, begeleiden en verzorgen”. Namens alle deelnemende organisaties willen we Dora bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.


Nationaal Programma Palliatieve Zorg II 
Het bestuur van het netwerk zet zich de komende jaren in om met alle deelnemende organisaties en de betrokken zorgverleners de samenwerking te verbeteren rond palliatieve zorg. Hiermee sluit de regio aan bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief