Nieuwe online toolbox palliatieve zorg bij COPD

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 10 december 2021

Er is een nieuwe online toolbox voor passende palliatieve zorg bij COPD gepubliceerd. In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen COPD. In Nederland is COPD de vijfde doodsoorzaak. Palliatieve zorg bij patiënten met COPD is echter (nog) niet gebruikelijk.

Op de website www.palliatievezorgcopd.nl zijn kennis, handvatten en hulpmiddelen opgenomen voor het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten. De inhoud van de toolbox is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en ervaringen van longartsen, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners met expertise op gebied van palliatieve zorg bij COPD. De informatie van deze toolbox is opgedeeld in zes elementen: Markeren, Proactieve zorgplanning, Multidimensionaal assessment, Symptoommanagement, Coördinatie&continuïteit en Stervensfase en nazorg.

Contact en aanmelden nieuwsbrief