Landelijke campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 23 november 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.

De campagne zet mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase. De campagne moet ook zorgverleners stimuleren om het gesprek over palliatieve zorg op tijd te voeren.

Bewustwording cruciaal
Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport, benadrukt het belang van de nieuwe campagne: ”Mensen die goede palliatieve zorg krijgen zijn vaak minder somber en angstig, hoeven minder vaak plotseling naar het ziekenhuis en ervaren een betere kwaliteit van leven in de laatste fase van hun leven. Daarom willen we met de campagne mensen die niet meer beter worden en hun naasten aanmoedigen om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Het liefst zo snel mogelijk na het krijgen van de diagnose. Want als palliatieve zorg op tijd wordt ingezet, kan het een positief effect hebben op het leven van mensen die niet meer beter worden én de mensen om hen heen.”

Michiel_liggend-jpg.jpgErvaringsverhalen
In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn hoe palliatieve zorg hen helpt. Zo heeft Michiel (63) ALS. Na de eerste verschijnselen leven mensen met ALS gemiddeld nog 3 tot 5 jaar. Michiel: “Er is geen ontkomen aan. Daarom maak ik er het beste van. Palliatieve zorg helpt daarbij.” Lees hier het ervaringsverhaal van Michiel.

Toolkit campagne
Voor de verspreiding van de campagne worden onder meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. Ook komen er flyers voor huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Wil je als zorgverlener ook aandacht besteden aan de campagne? Download hier de toolkit met daarin flyers, teksten voor e-mail en social media en de ervaringsverhalen van Jolanda, Michiel en Jannie.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op overpalliatievezorg.nl/kwaliteit

Contact en aanmelden nieuwsbrief