Nieuw: gezamenlijke RTA palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 16 maart 2022

In opdracht van het Medisch Coördinerend Centrum Haarlem en Meer (MCC) heeft een werkgroep van huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialisten en (wijk)verpleegkundigen gezamenlijk een RTA palliatieve zorg opgesteld. In de RTA zijn afspraken gemaakt over informatieoverdracht tussen 1e, 2e lijn en verpleeg- verzorgingshuis en thuiszorg in de regio's Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

De transmurale afspraken zijn van toepassing op alle palliatieve zorg voor patiënten waarbij een niet-curatieve aandoening is gediagnosticeerd met beperkte levensverwachting en/of patiënten waarbij de surprise question (Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen de komende twaalf maanden komt te overlijden?) met nee wordt beantwoord. De RTA heeft als doel de samenwerking rond de patiënt in de palliatieve fase te verbeteren en continuïteit van zorg te waarborgen. De komende periode zal de RTA in de regio worden geïmplementeerd.

De RTA palliatieve zorg is te vinden in NHZ-connected.

De RTA is ook beschikbaar als pdf (versie mei 2022)

Contact en aanmelden nieuwsbrief