Interview - Joey Leyten, huisarts en voorzitter van de nieuwe PaTz groep in Nieuw-Vennep 

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 17 april 2023

Op 1 maart 2022 ging de PaTz (Palliatieve zorg Thuis) groep Nieuw-Vennep van start onder de inspirerende leiding van huisarts Joey Leyten. Bij de totstandkoming van de groep hielp coördinator ouderenzorg van de Zorgroep Haarlemmermeer, Jacqueline Keijser. Zij benaderde de nieuwe huisarts van de frisse huisartsenpraktijk De Doorbraak. De redactie van de nieuwsbrief van Bardo ging met hem in gesprek. 

 

Het waarom, wat en hoe van deze PaTz groep? 
“In de PaTz groep gaan lokale samenwerking en kennisuitwisseling hand in hand tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, apotheker en casemanagers voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Joey vertelt: “Er zijn 6 huisartsen aangesloten en soms nog iemand die in vliegt, zoals een huisarts uit Rijsenhout. Ook neemt een apotheker deel en de thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg, Allerzorg, Bardo en Amstelring. Tijdens de 6 jaarlijkse bijeenkomsten zijn tussen de 15 en 20 personen aanwezig. Wat het vooral oplevert is dat ik veel makkelijker binnenloop bij de wijkzorg. Je kweekt meer begrip bij elkaar, een secundair voortvloeisel van de PaTz groep. De meerwaarde van de groep zit in de samenwerking én de kwaliteit van zorg wordt echt beter. Er zijn studies die aantonen dat de patiënten die besproken worden bij de PaTz vergadering de beste zorg krijgen. Via apps hebben we veel meer communicatie met elkaar. Je gebruikt een portal, waarbij je uit de groep allerlei suggesties krijgt. Dat werkt kwaliteitsverhogend voor de patiënt maar ook overkoepelend. Mensen willen graag thuis sterven. We blijven mensen zien tot in detail."

Joey Leyten

Waarom ben je in de rol van voorzitter gestapt?
“Mijn interessegebied is altijd wel palliatieve zorg geweest. Ik denk dat dat bij uitstek iets is dat je als huisarts heel goed kan doen omdat je patiënten al heel lang kent. Je bent een veilige basis voor de mensen als eerste aanspreekpunt voor alle zorg waarin je kunt meebewegen. Het kan ook heel mooi zijn om goede palliatieve zorg te bieden. Dat is super belangrijk voor iemands verwerkingsproces en puur anticiperen. Je kunt heel veel vóór zijn door het samen te bespreken. Je hebt het druk als huisarts maar dat is juist een argument om vroeg daarmee te beginnen. Marcel te Paske is de kaderarts, met bijzondere medisch-inhoudelijke kennis van palliatieve zorg. Hij heeft bijvoorbeeld de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie toegelicht. In de groep bereik je direct alle betrokkenen,kennisoverdracht wordt groter. Ik leid de bijeenkomst, laat iedereen aan het woord en kijk wat er gebeurt. De cruciale vraag in de PaTz groep is: zou het ons verbazen als deze patiënt binnen een jaar overlijdt? Als het antwoord ‘nee’ is, moet je mensen vooral ervan doordringen dat het niet erg is als iemand op zo’n PaTz groeplijst staat. Je moet een drempel over om iemand te markeren in het systeem als palliatief.” 

Winst
“Het is soms het schipperen tussen het laten passeren van casuïstiek maar ook inhoudelijke thematiek aan bod te laten komen. Beide zijn belangrijk. Ik vraag me altijd af: is het interessant genoeg voor de mensen? We bespreken casussen met omgekeerde volgorde van de dimensies. Dat je bijvoorbeeld begint met zingeving. Als medicus ben je geschoold met wat kan ik somatisch voor je doen, maar het is ook heel belangrijk om juist andersom te kijken vanuit de dimensies zingeving, psychisch en sociaal en als laatste somatisch. De thuiszorgmedewerkers hebben een directe verbinding met de patiënt. Het is echt de bedoeling van deze groep om het met elkaar te doen. En je biedt een plek waar je als zorgverlener je emoties kwijt kunt. Iemand krijgt nieuwe inzichten door de bespreking, waardoor je weer anders naar je patiënt gaat. Soms heeft een wijkverpleegkundige een schat aan informatie die je niet kent. Door PaTz kom je daar dan wel achter. Daar zit dus echt een sleutel. Jammer genoeg zit er geen vergoeding achter, wel een accreditatie voor de huisartsen. Delen met elkaar voorkomt ook dat je hetzelfde doet. Ik merk dat ik meer richting de thuiszorg wordt getrokken en ook voor andere niet PaTz gerelateerde dingen loop ik veel makkelijker langs, gewoon omdat je elkaar kent. Dat is de grootste winst die we nu hebben bereikt.” 

Palliatieve zorg voor de toekomst
De PaTz groep is geen gemeengoed in het denken van patiënt. Een zorgverlener brengt de patiënt in. De patiënt zelf is zich daar niet heel erg bewust van. Er komt een huisarts, thuiszorgmedewerker of casemanager bij iemand thuis. Joey licht toe:” Hier is heel veel enthousiasme, maar er zijn nog niet echt dwarsverbanden. Het is onderdeel van een groter geheel. Het is de bedoeling dat de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) en tweedelijnszorg (specialist, ziekenhuis) naadloos in elkaar overlopen en dat lukt niet als er in de eerste lijn al te veel eilandjes zijn. PaTZ trekt dat recht in de 1e lijn, wijkzorg en huisartsen in ieder geval om dan de verbinding te zoeken met de 2e lijn. Door iets vergelijkbaars op te zetten als een PaTz groep maar dan tussen 1e en 2e lijn. Daar zijn al regionale afspraken voor. Goede palliatieve zorg vraagt om tijdsinvestering, als je het echt goed wilt doen. Die verdien je op den duur wel terug. Palliatieve zorg vraagt om een netwerk en affiniteit.” 

Dit interview stond in de Bardo nieuwsbrief van voorjaar 2023
Contact en aanmelden nieuwsbrief