Gezocht: voorzitter voor netwerk palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 30 januari 2024

In het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland werken ruim 40 organisaties samen aan palliatieve zorg in onze regio. Voor dit netwerk zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Activiteiten netwerk
Het netwerk palliatieve zorg in deze regio is een heel actief netwerk. Zorgverleners vinden elkaar in de regio in hun dagelijkse werk en via de casuïstiekbesprekingen en bijeenkomsten die het netwerk organiseert. Het netwerk stimuleert voorlichting over palliatieve zorg en het voeren van gesprekken over wensen en behoeften in de laatste levensfase. Ook is het netwerk actief betrokken bij regioplannen om zo de palliatieve zorg verder te verbeteren. Het afstemmen van zorg en een goede samenwerking tussen zorgverleners is noodzakelijk om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment te kunnen leveren en zo onnodige en/of onwenselijke opnames en transities te voorkomen. De komende jaren verwachten we in de regio een toenemende vraag naar palliatieve zorg. Ook de complexiteit van palliatieve zorg zal toenemen. 

De nieuwe voorzitter zal een belangrijke rol hebben in alle ontwikkelingen rond palliatieve zorg in onze regio. Meer weten of uw interesse kenbaar maken? U kunt tot 8 februari contact opnemen met het bestuur van het netwerk via de netwerkcoördinator, Andrea van der Veen

Contact en aanmelden nieuwsbrief