Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. 

Organisaties in onze regio die palliatieve terminale zorg bieden zijn:

Voor meer algemene informatie: zie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Contact en nieuwsbrief