Patiënten en naasten

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan kun je rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor jou en jouw naasten. Zo kun je deze periode zo goed mogelijk beleven, en doen wat jij belangrijk vindt. Op deze pagina's vind je informatie over palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel. Voor algemene informatie over palliatieve zorg kun je terecht op de website Overpalliatievezorg.nl.

Contact en nieuwsbrief