Zorgverleners

Als zorgverlener weet je als geen ander wat voor impact een ongeneeslijke ziekte en een naderend levenseinde heeft op mensen. Daarom wil je graag goed toegerust zijn om de beste palliatieve zorg te bieden. Je ziet de noodzaak van een naadloze samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines om alles zo comfortabel mogelijk voor de patiĆ«nt en zijn naasten te laten verlopen. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg biedt jou de gelegenheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden, in contact te komen met andere zorgcollega's in de regio en deel te nemen aan interdiscplinaire bijeenkomsten. Welkom bij het netwerk.

Het netwerk geeft 4-6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Ben je professional en wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via de link: Aanmelden nieuwsbrief

Aanleveren kopij

Voor hulpverleners en organisaties is het mogelijk berichten aan te leveren voor plaatsing op deze website, facebook of nieuwsbrief . Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant voor hulpverleners en/of palliatieve zorgvragers en hun naasten. Aanleveren kan via palliatievezorg@careketens.nl.

Contact en nieuwsbrief