Het netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.
Ons netwerk is een onderdeel van het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. (RZZ)

Missie & Visie

Op dinsdag 26 juni 2018 ondertekenden bestuursleden van diverse zorgorganisaties de nieuwe missie & visie van het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. Een document met als uitgangspunt de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten.

Welk werkgebied heeft het netwerk?

  • regio IJssel-Vecht betreft de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Olst en Wijhe. 
  • regio Noordoost-Overijssel betreft de gemeenten Hardenberg en Ommen.

Fibula

Fibula ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren.

Consortium Ligare

Het consortium Ligare kent 18 netwerken palliatieve zorg van (zorg)organisaties van formele en informele zorg, bestaand uit leden werkzaam in zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. Het Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost (EPZ) en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) hebben de ambitie om de bestaande samenwerking te versterken en te verbreden met Zorgbelang en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Contact en nieuwsbrief