Het netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.
Ons netwerk is een onderdeel van het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. (RZZ)

Missie & Visie

Het uitgangspunt van de Missie & visie van het netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten. Lees hier het document Missie & visie

Welk werkgebied heeft het netwerk?

  • regio IJssel-Vecht betreft de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Olst en Wijhe. 
  • regio Noordoost-Overijssel betreft de gemeenten Hardenberg en Ommen.

PZNL

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg met het doel versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden. Lees hierover meer op de website van PZNL
De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Consortium Ligare

Ligare is het consortium palliatieve zorg in Noordoost Nederland. We gaan voor palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Patiënt bepalen met naasten en zorgverleners de koers. Ligare betekent verbinden. Verbinden doen we in het consortium door kennis te delen, te leren en innoveren.
Lees hier meer over op de website van het Consortium Ligare.

Contact en nieuwsbrief