Jaarbericht

Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek (NPZG&V) is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek, die zich bezighouden met palliatieve zorg. Sinds 2002 zet het netwerk zich in voor goede palliatieve zorg door de bestaande voorzieningen in de regio.

Er is veel gedaan en veel werk verzet. Via een jaarbericht geven wij een inkijk in de activiteiten van het afgelopen jaar.

Jaarbericht 2023

Download het jaarbericht 2023

Jaarbericht 2021

Download het jaarbericht 2021

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief