Contactpersonen overleg

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 september 2021 van 14.00-17.00 uur

Op dit overleg word je door de netwerkcoördinator of door gastsprekers geinformeerd over de laatste ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Tevens kunnen successen, quick wins en knelpunten worden ingebracht en besproken. Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats en is bestemd voor aandachtsvelders palliatieve zorg of contactpersonen voor het netwerk op uitvoerend niveau. 

Als contactpersoon vertegenwoordig je jouw organisatie in het netwerk. Je informeert je collega's over de onderwerpen die in het overleg zijn besproken.

Laatst besproken

2 maart 2021 - Samenwerking apotheker en klinische les misselijkheid
Nav een enquete over de samenwerking met de apotheker gaf Alexander Armbrust (contactpersoon apothekers) een inkijkje in de vraagstukken waar een apotheker zoal mee te maken krijgt. Ook werden er waardevolle tips gegeven om de samenwerking te verbeteren.

Arlette Bakker gaf een klinische les misselijkheid. Ze zoomde daarbij in op Symptoomanalyse. Ga als zorgverlener op onderzoek uit, met je werkhypotheses, wat mogelijke oorzaken zijn van de klacht. We leren dat er geen specifiek meetinstrument is om misselijkheid te scoren, wel kan gebruik gemaakt worden van het USD (Utrechts Symptoom Dagboek).
>>Check de meetinstrumenten in de palliatieve zorg
 

1 september 2020 -  Proactieve zorgplanning
Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van hun patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP, ook wel vroegtijdige zorgplanning of proactieve zorgplanning genoemd) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Er zijn diverse tools ontwikkeld waar Annicka van der Plas (VuMc) ons van op de hoogte zal brengen. Welke plek heeft ACP in jouw team, zorgplan?  
>> download de presentatie Contactpersonen overleg sept 2020
>> download artikel Medisch contact, bespreek wensen


Aanmelden contactpersonen overleg

Wil je meer informatie over deze bijeenkomsten of wil je je aanmelden? Neem contact op met de netwerkcoördinator moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief