Leden van het netwerk

De leden hebben een convenant ondertekend waarmee zij zich committeren aan de doelstellingen van het netwerk en zich hiervoor willen inzetten. De organisaties hebben een duidelijke visie en beleid ontwikkeld op palliatieve zorg, dragen zorg voor gekwalificeerde medewerkers en werken volgens de landelijke kwaliteitscriteria (Kwaliteitskader palliatieve zorg). Daarnaast nemen zij actief deel aan de vaste bijeenkomsten van het netwerk, de ledenvergadering en het contactpersonen overleg.

Leden

VVT

Amaris Zorggroep
Baas Zorg B.V.
Buurtzorg Nederland
Care Company
Care Residence Zonnestraal
Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek
De Oude Pastorie
Domus Magnus
Hilverzorg
Inovum
ISZA Thuiszorg
Rosa Spier Huis
Royal Care
Vivium Zorggroep
Zorgbureau Endless

Huisartsen

RHOGO Huisartsenpraktijken

Hospices

Hospice Huizen
Hospice Kajan
C’est la Vie-huis

Apothekers

Samenwerkende Apothekers (SAGO)

Ziekenhuis

Tergooi

Centrum voor mensen met kanker

Viore

Vrijwilligers

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg G&V
Meer informatie over het lidmaatschap en de organisatie van het netwerk is te verkrijgen via info@palliatievezorggooi.nl

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief