Leden

Leden van het netwerk

De leden hebben een convenant ondertekend waarmee zij zich committeren aan de doelstellingen van het netwerk en zich hiervoor willen inzetten. De organisaties hebben een duidelijke visie en beleid ontwikkeld op palliatieve zorg, dragen zorg voor gekwalificeerde medewerkers en werken volgens de landelijke kwaliteitscriteria (Kwaliteitskader palliatieve zorg). 

Daarnaast nemen zij actief deel aan de vaste bijeenkomsten van het netwerk, de ledenvergadering en het contactpersonen overleg. 

Leden per 1-1-2021


Meer informatie over het lidmaatschap en de organisatie van het netwerk is te verkrijgen bij Netwerkcoördinator Moniek van Middendorp moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief