V&VN palliatieve zorg

V en VN afd. Palliatieve Verpleegkunde

V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het is de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. De afdeling palliatieve verpleegkunde zet sterk in op uitwisseling en overdracht van kennis. Dat doen ze met andere organisaties in de palliatieve zorg.

Palliatieve verpleegkunde

Met de term “palliatieve verpleegkunde” wordt specifiek de verpleegkundige hulpverlening bedoeld die in het kader van de integrale palliatieve zorg wordt verleend. Een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg, beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude zoals benoemd in het beroepsdeelprofiel, kwaliteitskader; en competentieomschrijving volgens CANMEDS voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg.

Ontmoetingsplaats

V&VN Palliatieve Verpleegkunde is van een opbouwende vereniging die haar specialisme op de kaart heeft gezet, naar een vereniging zich neerzet als “ontmoetingsplaats” waar de leden hun deskundigheid halen en brengen. Het is een vereniging die kennis en kunde genereert en beschikbaar stelt.

Inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V

De afdeling Palliatieve Verpleegkunde vindt het van belang dat haar leden zich in het kwaliteitsregister V&V kunnen registeren binnen het specifieke deskundigheidsgebied Palliatieve Verpleegkunde. Hiermee kunnen verpleegkundigen inzichtelijk maken wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. In het kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen zich registreren. Als je bent ingeschreven in het register kun je inloggen om een persoonlijk dossier aan te leggen. Daarin noteer je wat je doet aan deskundigheidsbevordering: je activiteiten, je plannen en je wensen overzichtelijk bij elkaar. We noemen dit de digitale portfolio.

Ja, ik wil me inschrijven! Klik hier om naar de website van V&VN te gaan.

Contact