In gesprek met de burger

Samenvatting

Vanuit het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen (NPZA) zijn drie organisaties betrokken bij de uitvoering van ‘in gesprek met de burger’. Dit is Elaa, Hospice Kuria en de innovatiegroep vanuit het NPZA. Elaa richt zich op huisartsen. Hospice Kuria richt op de betrokken bij buddyzorg, inloophuis VITA Valerius en de wijk. NPZA richt zich op ouderen met een migratie-achtergrond.

Lokale projectgroep

In deze lokale projectgroep worden best practices, plan van aanpak, planning besproken en ondersteunen wij elkaar. We delen onze ervaringen bij het organiseren van bijeenkomsten die plaats vinden. Bijeenkomsten die in 2021 bijna geheel stil gelegen hebben t.g.v. de voorzorgsmaatregelen en nu wel weer plaats kunnen vinden.

De landelijke website weetuwatuwilt

Er is een regiofilmpje beschikbaar gekomen die ingezet wordt voor werving en bekendheid om te spreken over de laatste fase van het leven.

Interviews

Het interview met Annicka van der Plas en Inez Boekhout
Het interview (KWARtiertje) met Samira Laaboudi

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 - november 2020
Nieuwsbrief 2 - juni 2021

Nieuwsbrief 3 - maart 2022
Nieuwsbrief 4 - juli 2023

Factsheet

Eerste onderzoeksresultaten
 

 

Contact en nieuwsbrief