Implementeren van lokale transmurale werkafspraken proactieve zorgplanning

Aanleiding

In consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland (CNHF), waarin lokale netwerken palliatieve zorg met Amsterdam UMC en Palliatieve Zorg Nederland samenwerken, is de ervaring dat transmurale zorg (bijvoorbeeld afstemming tussen ziekenhuis en huisarts) en proactieve zorgplanning (ook wel Advance Care Planning; ACP) nog onvoldoende worden ingezet om palliatieve zorg te verbeteren.

Doel

Het doel van dit project is het maken en invoeren van werkafspraken voor transmurale proactieve zorgplanning, waardoor meer patiƫnten tijdige en passende palliatieve zorg op hun plek van voorkeur krijgen.

Werkwijze

Elk netwerk maakt op lokaal niveau transmurale afspraken. Zorgverleners werken samen aan de implementatie van deze afspraken. Een stuurgroep ondersteunt samen met ontwikkelgroepen en onderzoekers de implementatie van de samenwerkingsafspraken over proactieve zorgplanning. Hierna vindt de evaluatie plaats, zo nodig passen we de samenwerkingsafspraken aan, zodat we succesvolle samenwerkingsafspraken kunnen borgen. Vervolgens stimuleren we het implementeren van deze afspraken elders. Evaluatie van de transmurale ACP samenwerking gebeurt door onder andere een voor- en nameting onder zorgverleners, patiƫnten en interviews met betrokkenen.

Verwachte resultaten

  • Transmurale werkafspraken in CNHF, inzicht in meerwaarde en materialen voor het voortzetten hiervan. 
  • Een kennismarkt om zorgverleners in CNHF te motiveren aan te sluiten bij lopende samenwerkingsafspraken in hun netwerk palliatieve zorg. 
  • Opbrengsten vanuit ontwikkelgroepen, zoals inventarisatie van trainingen en business cases. 
  • Ondersteunende materialen ter verspreiding en borging zoals; implementatiehandreikingen, train-de-trainer en een informatiefilmpje.

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw programma Palliantie.

Contact