Bijeenkomst Lerend netwerk Implementatie en Innovatie
Evenement Consortium Zuidwest Nederland 03-12-2024
Bijeenkomst Lerend netwerk Implementatie en Innovatie
Bijeenkomst Lerend netwerk Implementatie en Innovatie
Evenement Consortium Zuidwest Nederland 10-09-2024
Bijeenkomst Lerend netwerk Implementatie en Innovatie
Samen sterk in palliatieve zorg
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 01-02-2024
Bij palliatieve zorg zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Daarom introduceert het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen (RBT) het Transmuraal palliatief zorgpad met ACP-gesprekken.
Nieuwsbrief Consortium ZWN
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 21-12-2023
Bekijk de nieuwsbrief van december van het Consortium Zuidwest Nederland
Landelijke kennisagenda Palliatieve Zorg
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 21-12-2023
In opdracht van ZonMw wordt door stichting PALZON momenteel gewerkt aan het opstellen van een landelijke kennisagenda Palliatieve Zorg.
Oproep (pitch)bijeenkomst
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 06-09-2023
Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen in onze consortium regio. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit doen we o.a. door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te delen en door nieuwe verbindingen aan te gaan. Hiervoor hebben we jullie input nodig!
Proeftuin Leven tot het einde
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 14-08-2023
Het Netwerk palliatieve zorg Stadsgewest Breda is actief betrokken bij de lokale proeftuin Leven tot het einde in en op initiatief van de gemeente Zundert.
Implementatie van de online proactieve zorg module bij oncologische patiënten
Informatiepagina Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 14-08-2023
Het uitvragen en documenteren van persoonlijke informatie is niet structureel ingebed in de zorg. Daardoor kennen zorgverleners de voorkeuren van patiënten niet en vinden hierover geen gesprekken plaats.
Eerste project in kader van NPPZ II: In gesprek met de burger
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 14-08-2023
Doel van het project In gesprek met de burger is een toename te bereiken van publieksbewustwording ten aanzien van mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg in de laatste levensfase en de keuzes die gemaakt worden.
Nieuwsbrief consortium ZWN juni 2023
Nieuws Consortium Zuidwest Nederland geplaatst op 14-08-2023
De nieuwsbrief van het consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland van juni 2023
Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten