Landelijke kennisagenda Palliatieve Zorg

Nieuws Consortium Zuidwest Nederland 21 december 2023

In opdracht van ZonMw wordt door stichting PALZON momenteel gewerkt aan het opstellen van een landelijke kennisagenda Palliatieve Zorg. Om te komen tot een landelijke kennisagenda zijn verschillende stappen genomen. Er is gestart met een literatuurverkenning en een uitvraag onder (zorg)professionals om kennishiaten op te halen. Vervolgens zijn deze gebundeld en geordend om structuur aan te brengen in de opgehaalde kennisvragen (meer informatie in deze bijlage). Momenteel staat een online vragenlijst uit om het veld mede te laten bepalen welke kennisvragen relevant zijn en prioriteit moeten krijgen.

Input vanuit het veld wordt dus erg op prijs gesteld en kan gegeven worden via de volgende link: https://vumc.survalyzer.eu/kennisagendaPZprio. De vragenlijst staat in december open.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten