Eerste project in kader van NPPZ II: In gesprek met de burger

Nieuws Consortium Zuidwest Nederland 14 augustus 2023

Doel van het project In gesprek met de burger is een toename te bereiken van publieksbewustwording ten aanzien van mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg in de laatste levensfase en de keuzes die gemaakt worden. Een ander doel van dit project is burgers stimuleren vroegtijdig na te denken over wat zij belangrijk vinden en daarover in gesprek gaan met hun naasten. Dit kan bijdragen aan meer eigen regie in deze laatste fase. Via publieksbijeenkomsten gaan (huis)artsen en andere zorgverleners met burgers hierover in gesprek.

NPZR&o is het eerste netwerk dat dit project uitvoert in het kader van het NPPZ II. Doel is om in 2023 en begin 2024, 6 bijeenkomsten te organiseren in NPZR&o verband. Per bijeenkomsten kiezen we voor een specifieke populatie om gericht te kunnen werven. Minimaal 3 bijeenkomsten zullen gericht zijn op mensen met een niet-Westerse achtergrond en in samenwerking met SPIOR georganiseerd worden. Andere betrokken partijen zijn Maasstadziekenhuis, Rijnmonddokers en Zorgvrijstaat (sociaal domein). De lessons learned delen we uiteraard met de andere netwerken.

Andere netwerken uit het consortium Zuid West Nederland verkennen ook de mogelijkheden om dit project te adopteren en daarmee verder op te schalen binnen het consortium. Meer nieuws hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie over het project in Rotterdam: In gesprek met de burger - NPZ Rotterdam en omstreken.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten