Terugblik op bijeenkomsten lerend netwerk Implementatie 17 januari 2023

Hieronder de documenten die een terugblik vormen op de bijeenkomsten van het lerend netwerk implementatie:

Bijeenkomst 12 maart 2024: De inzet van vrijwilligers in het ziekenhuis (ipv samenwerking pz en sociaal domein/ informele zorg)

Bijeenkomst 12 december 2023: Samenwerking formele en informele zorg

Bijeenkomst 12 september 2023: ‘Overlijden in het land van herkomst’  en  ‘Sterven en rouw op de IC,  project STRIC ‘

Bijeenkomst 17 januari 2023: pz en voeding

 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten