Toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

Deze toolbox helpt u rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond in uw implementatie- of onderzoeksproject. In de toolbox vindt u hiervoor verschillende instrumenten.

Beschrijving   Voor wie?  Vindplaats

Factsheet Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond 

In de factsheet vindt u meer informatie over palliatieve zorg en medische beslissingen rondom het levenseinde bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

Iedereen die binnen palliatieve zorg en onderzoek te maken kan krijgen met patiënten met een migratieachtergrond. 

Factsheet Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond (pdf)

Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

M.b.v. de handreiking krijgt u aan de hand van drieëntwintig stellingen een beeld van de mate waarin binnen uw project rekening wordt gehouden met diversiteit en op welke punten verbetering mogelijk is. De handreiking is gestructureerd naar drie projectfasen: de opzet van het project; de uitvoering van het project; het delen van opbrengsten en resultaten uit het project.

Projectleiders van implementatie- en onderzoeksprojecten. 

 

Wij raden u aan de handreiking zo vroeg mogelijk in uw project, gezamenlijk met (een deel van) de projectgroep in te vullen. Het invullen duurt 20 - 30 minuten.

Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten (pdf)

Etniciteit als variabele in wetenschappelijk onderzoek

Registratie van etnische herkomst kan nodig zijn om onderzoek uit te kunnen voeren en goede patiëntenzorg te kunnen bieden. Op deze pagina leest u meer over de verschillende manieren van registratie van etnische herkomst, de beperkingen en de wet- en regelgeving hieromtrent.

Projectleiders van onderzoeksprojecten, e.a. geïnteresseerd in registratie van etnische herkomst.

Etniciteit als variabele in wetenschappelijk onderzoek

Begrijpelijk en cultuursensitief informed consent

Voor onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet ‘informed consent’ worden verkregen – door de proefpersoon of diens wettelijke vertegenwoordigers moet toestemming worden gegeven voor deelname aan het onderzoek. Op deze pagina bespreken we hoe u dit, door gebruik te maken van begrijpelijk taalniveau en aandacht te hebben voor cultuursensitiviteit, de kans vergroot een diverse populatie in uw onderzoek te includeren. Ook vindt u een voorbeeld van een toestemmingsformulier. Een deel van deze informatie is ook goed bruikbaar voor andere patiënten, bijvoorbeeld patiënten met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Projectleiders van onderzoeksprojecten, e.a. betrokken in onderzoek in de palliatieve zorg.

Begrijpelijk en cultuursensitief informed consent

Werving van patiënten met een migratieachtergrond 

Op deze pagina vindt u informatie die u ondersteunt bij het werven van patiënten met een migratieachtergrond. Een deel van deze informatie is ook goed bruikbaar voor andere patiënten, bijvoorbeeld patiënten met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Projectleiders van onderzoeksprojecten, e.a. betrokken in onderzoek in de palliatieve zorg.

Werving van patienten met een migratieachtergrond 

Trainingsmaterialen over patiënten met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg

Op deze pagina vindt u een set materialen die trainers kan helpen om aandacht voor diversiteit, en met name voor patiënten met een migratieachtergrond, aan bod te laten komen in trainingen over palliatieve zorg – met als doel bewustwording onder zorgverleners te vergroten. U vindt PPT slides, verschillende casussen en een opdracht om te oefenen met het bespreekbaar maken van het levenseinde. Ook vindt u een verzameling van filmpjes en e-learnings van externe partijen. 

Trainers e.a. die aandacht voor diversiteit, en met name voor patiënten met een migratieachtergrond, aan bod te laten komen in trainingen over palliatieve zorg.

Trainingsmaterialen over patiënten met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg

Overige instrumenten en informatiemateriaal

Op deze pagina hebben we voor u de beschikbare instrumenten van andere partijen verzameld in een overzicht.

Projectleiders van implementatie- en onderzoeksprojecten.

Overige instrumenten en informatiemateriaal

Terug naar de pagina over het project

Contact