De werving van patiënten met een migratieachtergrond is een belangrijk onderdeel voor het bevorderen van toegang tot uw onderzoeksproject over palliatieve zorg. Op deze pagina vindt u informatie die u ondersteunt bij het werven van patiënten met een migratieachtergrond. Een deel van deze informatie is ook goed bruikbaar voor andere patiënten, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of lage gezondheidsvaardigheden.  

Het type onderzoek dat u doet is bepalend voor de informatie die voor u van belang is. Er is een onderscheid gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en tussen patiënten met een migratieachtergrond als hoofddoelgroep of als subgroep van de studiepopulatie. Indien u een mixed methods studie doet, kies dan eerste één van de twee typen onderzoek (kwantitatief of kwalitatief) en bekijk daarna de andere.

Kies hieronder het type onderzoek dat voor u van toepassing is.

  • U doet kwalitatief onderzoek en mensen met een migratieachtergrond vormen uw hoofddoelgroep
  • U doet kwantitatief onderzoek en mensen met een migratieachtergrond vormen uw hoofddoelgroep
  • U doet kwalitatief onderzoek en mensen met een migratieachtergrond vormen een subgroep binnen de studiepopulatie
  • U doet kwantitatief onderzoek en mensen met een migratieachtergrond vormen een subgroep binnen de studiepopulatie
Contact