In deze laatste fase van de implementatie van het Zorgpad Stervensfase heeft de projectleider aandacht voor de borging van het zorgpad in de organisatie. Het doel van de borging is dat het werken met het zorgpad als regulier onderdeel van de werkzaamheden wordt gezien.

Een opleidingsstrategie heeft als doel dat zorgverleners regelmatig worden geschoold. Zo kan er worden afgesproken dat palliatieve zorg, zorg in de stervensfase en het werken met het Zorgpad Stervensfase in het inwerkprogramma worden opgenomen om de kennis en vaardigheden actueel te houden. Het is belangrijk om oog te houden voor zorgverleners die het zorgpad niet zo vaak gebruiken. De projectleider doet een voorstel hoe de organisatie hiermee omgaat.

Om het zorgpad onder de aandacht van de organisatie te houden is het goed om het zorgpad met enige regelmaat op de bestuurlijke agenda te zetten. De projectleider kan een aantal keer per jaar een terugkoppeling geven van de ervaringen van de kwalitatieve (hoe ervaren de zorgverleners, patiënten en naasten het zorgpad?) en kwantitatieve gegevens (wat komt er uit de metingen?).