In de ontwikkelingsfase wordt de inzet van het Zorgpad Stervensfase geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Zodra zorgverleners het zorgpad in de praktijk gebruiken wordt zichtbaar wat nodig is voor het behoud en het verbeteren van hun competenties. Het bevragen van zorgverleners over het gebruik van het zorgpad en hun kennis en vaardigheden om de stervensfase te markeren en het zorgpad te starten en te gebruiken kan nieuwe inzichten bieden. Hierbij kan hierbij als voorbeeld gebruik gemaakt worden van de Vragenlijst zorgverleners, zie tabel 3. In deze tabel zijn enkele voorbeeldvragen opgenomen. De projectleider kan deze vragen aanpassen naar de situatie binnen de afdeling/organisatie. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten inventariseert de projectleider de knelpunten en stelt een plan op om deze punten op te pakken.

Tabel 3: Vragenlijst zorgverleners

  1. Is het duidelijk wanneer je het zorgpad kunt inzetten?
  2. Is het duidelijk hoe je het zorgpad invult?
  3. Heeft gebruik van het zorgpad voor jou een meerwaarde? Zo ja, waarvoor?
  4. Wat heb je nodig om het zorgpad te blijven gebruiken?

Na ongeveer een jaar, of aan het einde van de implementatie kan de eindmeting worden gedaan. Door de nul,-tussen- en eindmeting met elkaar te vergelijken wordt duidelijk wat het project opgeleverd heeft en welke aandachtpunten belangrijk zijn voor de borging.