Richtlijnen

Richtlijnen voor de palliatieve zorg zijn opgesteld om de kwaliteit in de palliatieve zorgverlening te verbeteren. Lees meer over deze richtlijnen en waar u ze kunt vinden.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

In oktober 2017 is het Kwalteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) uitgekomen. Samen met de betrokken organisaties van patiëntenvertegenwoordiging, zorgverleners en zorgverzekeraars, wordt een plan ontwikkeld voor implementatie van het Kwaliteitskader. Op de website Pallialine is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - inclusief begrippenkader - opgenomen, waarbij verwezen wordt naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten voor de palliatieve zorg. 

Richtlijnen palliatieve zorg

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. 

Meetinstrumenten palliatieve zorg

In 2017 is IKNL gestart met het project ‘Meetinstrumenten in de palliatieve zorg’. In dit project is met een brede vertegenwoordiging van zorgverleners een selectie gemaakt van meetinstrumenten die het best bruikbaar zijn in de zorg voor de individuele palliatieve patiënt in Nederland. Criteria voor selectie zijn onder meer geweest of het instrument gevalideerd is, gevalideerd is in het Nederlands en gevalideerd is voor de palliatieve zorg. De meetinstrumenten zijn tevens gekoppeld aan de betreffende domeinen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

PalliArts

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen op de mobiele telefoon of tablet via de app. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Download PalliArts in de App Store of Google PlaystoreDe app is gratis.

Kennisplatform Palliaweb

Het nieuwe online platform Palliaweb biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg.

Contact