Advies en consultatie

Consultatieteams palliatieve zorg Twente

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan.  Diverse consultteams kunnen u van advies voorzien.

ZGT Consultteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ)

Iedere huisarts of medisch specialist van ZGT kan het COPZ team benaderen voor een (poli-) klinisch consult of voor telefonisch advies. Een huisbezoek door onze verpleegkundig specialist is mogelijk indien uw patiënt bekend is bij ZGT en niet in staat is om naar het ziekenhuis te komen.
Per 1 juni 2023 kunt u ons telefonisch bereiken op: 088 708 64 46
Palliatief consulteam ZGT.

Palliatief Advies Team Medisch Spectrum Twente  

Het PAT kan bij alle palliatieve zorgvragen in consult gevraagd worden, zowel door artsen, arts-assistenten als verpleegkundigen.
Palliatief adviesteam MST

Het IKNL consultatieteam

Het IKNL consultatieteam adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners zodanig dat zij in staat zijn de palliatieve zorg te optimaliseren daar waar de cliënt zich bevindt. De consulente denkt met u mee  en neemt de zorg niet over. U krijgt, op werkdagen, binnen 24 uur antwoord op uw vraag. U kunt telefonisch contact opnemen met het IKNL consultatieteam via 088 - 60 514 44.
Buiten kantoortijden is er een landelijke achterwacht.

Hulp bij zingeving en levensvragen

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Het doel van "Willem.Hart voor levensvragen" is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in de regio Twente en Achterhoek. Willem is een Centrum voor Levensvragen. Binnen Willem werkt een team van gekwalificeerd geestelijk verzorgers uit de regio Twente en Achterhoek. Zij kunnen consulten doen in de eerstelijn. Daarnaast kunnen zij medewerkers en vrijwilligers in het zorg- en welzijnsdomein ondersteunen en scholen rondom levensvragen. Ook kunnen geestelijk verzorgers aansluiten bij MDO's en PaTz-groepen.
T. 0900 - 7770 077
info@willemlevensvragen.nl 

Artsensteunpunt levenseinde kinderen 

Het steunpunt richt zich op artsen die raad nodig hebben over de behandeling, beperkingen in de behandeling of beslissingen over het levenseinde van kinderen. Ook kunnen artsen die na het overlijden van een kind behoefte hebben aan een gesprek over procedures, verloop en bijkomende emoties terecht bij het artsensteunpunt.

Expertisecentrum Euthanasie

Heeft u advies of begeleiding nodig bij een euthanasieverzoek? De consulenten euthanasie kunnen uw vragen beantwoorden, informatie geven of u begeleiden tijdens het euthanasietraject. Ook met overige vragen kunt u bij het expertisecentrum terecht. 

T. 070 352 4141 (op werkdagen van 09:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 uur)

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
 T. 030 789 78 78   
E. meldpunt@juisteloket.nl

Burgers, patiënten en naasten

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T. 1400  
T. 06-5500 1400
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven. Meer informatie leest u op de website van Stichting Fibula.

Contact