Patiënten en naasten

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze periode zo goed mogelijk beleeft, en u nog kunt doen wat u belangrijk vindt.

Op deze website kunt u  informatie vinden over palliatieve zorg voor patiĆ«nten en naasten.  Links boven vindt u informatie over waar u terecht kunt voor zorg en ondersteuning in  Twente.

Onder het kopje Wat is palliatieve zorg vindt u uitgebreide informatie over palliatieve zorg en alles wat daarmee te maken heeft.

Zie mij... en mijn levenseinde

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor palliatieve zorg, blijft het moeilijk om tijdig na te denken en te praten over de eigen wensen over het levenseinde. Ieder mens gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. Daarom hebben de Netwerken in Twente meerdere filmpjes gemaakt van Twentenaren met ervaringsverhalen met de palliatieve zorg. Denk aan patiĆ«nten, naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers.

Ervaringsfilmpjes 

Contact