Zorgverleners

In de palliatieve fase van een patiënt spelen verschillende zorgverleners een rol. Wie dat precies zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de patiënt. Je hebt altijd een hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt bij vragen en probleem.  

Het kan gaan om de volgende zorgverleners  

 • medisch specialist  
 • verpleegkundige of verpleegkundige specialist in het ziekenhuis 
 • huisarts
 • physician assistant
 • wijkverpleegkundige (thuiszorg) of -verzorgende 
 • fysiotherapeut 
 • ergotherapeut 
 • logopedist 
 • diëtist 
 • maatschappelijk werker 
 • geestelijk verzorger 
 • psycholoog 
 • apotheker 

De zorgverleners overleggen met elkaar en stemmen de zorg zo goed mogelijk af. Als het nodig is, vragen zij hulp van experts of van een palliatief team. Elke ziekenhuis heeft een palliatief team. Het is belangrijk om samen de wensen, waarden en behoeften proactief te bespreken en vast te leggen.

Contact