Willem.Hart voor levensvragen

Centrum voor Levensvragen

Sinds september 2019 biedt ‘Willem, hart voor levensvragen’ inwoners van Twente en Achterhoek professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie.
Mensen binnen een zorginstelling kunnen al langer een beroep doen op een geestelijk verzorger, nu is dit ook (kosteloos) mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten die thuis wonen.
Een mooie ontwikkeling, want ieder mens geeft betekenis en zin aan zijn of haar leven. Bij ingrijpende veranderingen in het leven en/ of worsteling met levensvragen kan een geestelijk verzorger begeleiding bieden.

Bereikbaarheid

Willem is te bereiken via het telefoonnummer 0900 777 00 77 of via info@willemlevensvragen.nl. Meer informatie is te vinden op www.willemlevensvragen.nl.

Meer informatie:  

Contact