Presentatie PLOEG Rotterdam

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 01 september 2021

22 juni 2021 was er in Pro Rege een feestelijke afsluitende bijeenkomst van PLOEG-Rotterdam (PLOEG = Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging). Dit project draaide om zingeving in de palliatieve zorg en was onderdeel van een groter, landelijk ZonMw-project. De begeleiding van het algehele project lag bij de Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Viaa. Voor de locatie Rotterdam was de coördinatie in handen van Mirjam Heikens, geestelijk verzorger.

De slotbijeenkomst was bedoeld voor de zorgverleners die officieel deelnamen aan PLOEG-Rotterdam. Deze groep bestond uit huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen en een vrijwilliger. Gedurende twee jaar hebben zij zich ingezet voor het project. 

De bijeenkomst van 22 juni stond ook open voor belangstellenden. Die waren zeker aanwezig: geestelijk verzorgers, Sandra Post van der Burg in de functie van ketencoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken en medewerkers van gezondheidscentrum Levinas (de thuisbasis van PLOEG-Rotterdam). 

Mirjam Heikens hield een presentatie over zingeving in de palliatieve zorg, met ditmaal als focus de innerlijke kracht bij ernstig zieken en hun naasten. Vervolgens vertelden de twee onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek en Hogeschool Viaa over de voorlopige onderzoeksresultaten. 

Toen werd het tijd voor het uitreiken en presenteren van een tool, een behulpzaam instrument voor de werkpraktijk. 

Sinds de start van het project in 2019 is aan deze tool gewerkt door de officiële PLOEG-deelnemers, Mirjam Heikens als co-researcher en de ondersteunende werkgroep voor ‘Rotterdam’. Vanuit het NPZR&o hebben de netwerkcoördinator Ellen Vink, de ketencoördinatoren en communicatieadviseur Ellis Sintnicolaas bijgedragen aan de totstandkoming van de tool. 

Het uiteindelijke resultaat is een kaart die de SBARR-pallzorg en de PLOEG-tool over zingeving combineert. Deze tool is beschikbaar in papieren vorm en in digitale vorm in te zien via deze link: SBARR en Zingeving palliatieve zorg. U kunt hier een pdf van de SBARR en Zingeving palliatieve zorg downloaden.

Mirjam Heikens blijft heel 2021 nog actief voor PLOEG-Rotterdam en zal samen met het NPZR&o bezien hoe de nieuwe kaart het beste kan worden verspreid en geborgd.

Neem voor meer informatie contact op met palliatievezorgrotterdameo@gmail.com 

Contact