Werkgroep palliatieve zorg, Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 13 juni 2022

Het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie (VSO) heeft onlangs de werkgroep palliatieve zorg (PZ) opgericht. De werkgroep is een platform dat streeft naar de beste mogelijke kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland én draagt bij aan de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist werkzaam in de palliatieve zorg. Dit doet zij in nauwe samenwerking met patientenorganisaties, beroepsverenigingen, belangenorganisaties en andere partijen betrokken bij deze zorg. 

De werkgroep PZ bestaat uit verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, werkzaam in diverse organisaties, regio’s en settingen. De werkgroep draagt actief bij aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen aangaande palliatieve zorg. Leden zijn betrokken bij projecten die bijdragen aan de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist. Een belangrijke speerpunt van de werkgroep is deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep. Jaarlijks wordt er een tweedaagse masterclass georganiseerd voor verpleegkundig specialisten. Daarnaast vindt er tweejaarlijks de leergang palliatieve zorg plaats. Meer informatie over de werkgroep PZ is te vinden via de website van het VSO.

Contact