Werkconferentie TSPZ rondom het IJsselland ziekenhuis

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 15 november 2021

In de zomer van 2020 vond een focusbijeenkomst plaats over de samenwerking in de palliatieve zorgketen rondom het IJsselland Ziekenhuis. Met diverse zorgprofessionals zijn kansen benoemd om de overdracht voor palliatieve patiënten te verbeteren. Hiervoor hebben we in februari en april van dit jaar in een kleine setting werkbijeenkomsten georganiseerd waarin we tot meer verdieping en focus van de verbeter-punten zijn gekomen. Een aantal genoemde verbeterpunten:  

  • Communicatie: als onderwerp terug laten komen op de agenda’s van de Patz groepen, optimaliseren van gebruik patz portal, blijf met elkaar in contact en in gesprek
  • Profilering van de wijkverpleegkundige: er is behoefte aan een factsheet/handreiking voor wijkverpleegkundigen over rollen en verantwoordelijkheden in de palliatieve fase thuis, de mogelijkheden van communicatie en afspraken t.b.v. overdracht
  • Wens patiënt: met regelmaat wordt de wens van de patiënt overruled. Het bespreken van de wensen van de patiënt is nog onvoldoende geïntegreerd in het beleid van diverse organisaties en daarmee ook niet in de overdracht (geen eenduidige lijn).
  • Gezamenlijke afspraken over terugkoppeling: er zit nog onvoldoende consistentie in afspraken over het terugkoppelen van informatie door wijkverpleegkundigen (bv: de ene wijkverpleegkundige brieft de HAP wel, de andere niet).

Deze (en andere) uitkomsten uit de werksessies hebben onder andere input gegeven voor het programma van de werkconferentie op 3 juni 2021.

Download hier het verslag van de werkconferentie TSPZ in de regio rondom het IJsselland ziekenhuis

 

 

Contact