Wijkverpleegkundigen hebben een sleutelpositie in de PaTz

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 14 juni 2023

Wijkverpleegkundige hebben een sleutelpositie bij de palliatieve zorg in de eerste lijn. Zij komen bij de patiënt thuis, kennen de patiënt en de naasten en zien hoe het met de patiënt en naasten gaat. In PaTz-bijeenkomsten is de inbreng van de verpleegkundige belangrijk. De verpleegkundige observatie en kennis van de situatie maken dat verpleegkundigen een belangrijke inbreng hebben tijdens PaTz-bijeenkomsten.

Om verpleegkundigen te ondersteunen in hun rol binnen de PaTz zodat hun verpleegkundige expertise goed naar voren komt binnen de PaTz, organiseerden we op maandag 27 maart 2023 samen met de Stichting PaTz een Masterclass Verpleegkundig Leiderschap voor (wijk)verpleegkundigen in een PaTz-groep. De masterclass werd verzorgd door José Maas, palliatieve zorg verpleegkundige en verpleegkundig adviseur PaTz.

In de masterclass leerden de deelnemers over wat verpleegkundig leiderschap is en kregen bouwstenen hoe dit vorm te geven in de eigen PaTz-groep. Het programma ging van start met een inleiding over verpleegkundig leiderschap. Aan bod kwamen de Canmeds rollen in relatie met palliatieve zorg en het model van Lynn en Adamson. De positie van de wijkverpleegkundige in de PaTz werd besproken, methodieken om een casus in te brengen in de PaTz, hoe mee te bouwen aan de eigen PaTz-groep en het gebruik van de PaTz-Portal.

De masterclass werd gehouden in Pro Rege en werd bezocht door 28 deelnemers (wijkverpleegkundigen, palliatieve zorg verpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en enkele verpleegkundigen in opleiding). 

foto: pauze met een high tea

Contact