Samenwerken in de zorg en het sociaal domein

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 08 december 2020

Samenwerken in de zorg en het sociaal domein om ’leven tot het einde’ mogelijk te maken. Hoe doe je dat? In het stadsdeel Hoogvliet van Rotterdam werken professionals uit diverse domeinen actief samen en het werkt. Mensen met problemen op vele vlakken worden sneller gehoord, gezien, geholpen. Niet in de laatste plaats omdat hier onderscheid wordt gemaakt tussen mensen in hun palliatieve laatste levensjaar en de kwetsbare palliatieve ouderen bij wie dat nog niet aan de orde lijkt.

Agora sprak voor dit artikel met drie professionals: Sadsia Chin-A-Teh: casemanager dementie Hoogvliet/Pernis, Alejandra Arias Mesa, palliatief verpleegkundige en ketencoördinator palliatieve zorg Hoogvliet/Pernis en Nicole Kraag, huisarts, voorzitter PaTz groep Hoogvliet en voorzitter Ketenoverleg kwetsbare ouderen.

Lees verder op de site van Agora

 

Contact